-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู

รหัสโรงเรียน : 30100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 362 ซอยเยื้องวัดบูรพ์ มหาดไทย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-264258

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู

-- advertisement --