-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม

รหัสโรงเรียน : 36100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 1 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

โทรศัพท์ : 044847039

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม

-- advertisement --