-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม

รหัสโรงเรียน : 36100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 615 ราษฎร์สำราญ ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 044861439

แฟกซ์ : 044844507

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม

-- advertisement --