-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

รหัสโรงเรียน : 10100791

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 13/4 หมู่ที่ 6 ซอยมาพบสุข พัฒนาการ ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

-- advertisement --