-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน

รหัสโรงเรียน : 40100055

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 867/1 ชายทุ่ง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043311241

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน

-- advertisement --