-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ

รหัสโรงเรียน : 50100017

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 47/2 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ เชียงใหม่-ฮอด แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053807617-8

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ

-- advertisement --