-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านแก้ว

รหัสโรงเรียน : 10100188

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 9/1 ซอย 1 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-2790960

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านแก้ว

-- advertisement --