โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านแสงตะวัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบ้านแสงตะวัน

รหัสโรงเรียน : 11100143

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 23/22 ม.9 ทเพารักษ์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02 7547979

แฟกซ์ : 027547979

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านแสงตะวัน