-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์

รหัสโรงเรียน : 41100109

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 269/6 ซอยบ้านหนองตาเหล็ก หมู่ที่ 5 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปรมินทร์

-- advertisement --