โลโก้โรงเรียนอนุบาลประกายดาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลประกายดาว

รหัสโรงเรียน : 50100323

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 13หมู่ที่ 4 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลประกายดาว