-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลประภาพรรณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลประภาพรรณ

รหัสโรงเรียน : 55100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 10 เชียงกลาง-สองแคว เปือ เชียงกลาง น่าน 55160

โทรศัพท์ : 054753027

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลประภาพรรณ

-- advertisement --