-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 22100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 1 มหาราช ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039-312199

แฟกซ์ : 039-327049

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา

-- advertisement --