-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 10100070

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 323 หมู่ที่ 2 ซอยสวัสดิการนายทหาร รามอินทรา ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-5106932

แฟกซ์ : 02-9457441

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา

-- advertisement --