โลโก้โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์

รหัสโรงเรียน : 43100022

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 301 ศรีเชียงใหม่-สังคม พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042451668

แฟกซ์ : 042451663

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์