โลโก้โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์

รหัสโรงเรียน : 55100007

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 210 ปัว-บ่อเกลือ ปัว ปัว น่าน 55120

โทรศัพท์ : 054756328

แฟกซ์ : 054791181

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์