-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลปาลิกา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลปาลิกา

รหัสโรงเรียน : 80100166

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 233 ม.7 บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปาลิกา

-- advertisement --