-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์

รหัสโรงเรียน : 40100023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 187/1 ซอยพลีสถิตย์ กสิกรทุ่งสร้าง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043243953

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์

-- advertisement --