-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย

รหัสโรงเรียน : 57100044

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 184 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290

โทรศัพท์ : 053959234

แฟกซ์ : 053959234

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย

-- advertisement --