-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพนาสนธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพนาสนธิ์

รหัสโรงเรียน : 11100115

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 119/73 หมู่ที่ 8 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพนาสนธิ์

-- advertisement --