-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา

รหัสโรงเรียน : 72100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 19/2 หมู่ที่ 1 สุพรรณ-ชัยนาท นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 03535409084

แฟกซ์ : 035409084

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา

-- advertisement --