-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์

รหัสโรงเรียน : 46100026

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 19 สามัคคี นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190

โทรศัพท์ : 043877234

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์

-- advertisement --