-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์

รหัสโรงเรียน : 40100283

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40320

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์

-- advertisement --