-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพรอุดม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพรอุดม

รหัสโรงเรียน : 80100074

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 29 ประชาบำรุง ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : 075380069

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพรอุดม

-- advertisement --