-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

รหัสโรงเรียน : 67100045

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 556 หมู่ที่ 7 สระบุรี-หล่มสัก บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์ : 056732700

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต

-- advertisement --