-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพัดทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพัดทอง

รหัสโรงเรียน : 60100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : มี.ค.-55 หนองปลิง-บ้านหนองโพธิ์ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 017079629

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพัดทอง

-- advertisement --