-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพิชาดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพิชาดา

รหัสโรงเรียน : 12100056

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 164/708 บ้านกล้วย-ไทรน้อย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 02-9257689

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพิชาดา

-- advertisement --