-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลพิมพลอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพิมพลอย

รหัสโรงเรียน : 41100061

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 267 บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 7 อุดร – ขอนแก่น โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพิมพลอย

-- advertisement --