-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลภนิตา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลภนิตา

รหัสโรงเรียน : 47100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 1476/31 ซอย 5 รัฐพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042713800

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลภนิตา

-- advertisement --