-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

รหัสโรงเรียน : 62100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 13 ซอยเจริญสุข ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055713765

แฟกซ์ : 055711795

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

-- advertisement --