-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

รหัสโรงเรียน : 40100074

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 641/61 เจนจบทิศ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043272004

แฟกซ์ : 043274052

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

-- advertisement --