-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100730

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 79 หมู่ที่ 2 ซอยผู้ใหญ่ม้วน สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-9904230

แฟกซ์ : 02-9904502

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา

-- advertisement --