-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม

รหัสโรงเรียน : 11100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 1914 หมู่ที่ 1 ทางรถไฟสายเก่า สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-7484853-4

แฟกซ์ : 02-7484856

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม

-- advertisement --