-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร

รหัสโรงเรียน : 10100685

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 77/8 หมู่ที่ 1 พุทธมณฑล สาย2 บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-4546511

แฟกซ์ : 02-8030106-7

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลยุวภัทร

-- advertisement --