-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย

รหัสโรงเรียน : 40100053

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 9 มะลิวัลย์ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043391395

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย

-- advertisement --