-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์

รหัสโรงเรียน : 50100083

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 92 เชียงดาว-พร้าว เวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053475412

แฟกซ์ : 053475412

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์

-- advertisement --