-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์

รหัสโรงเรียน : 46100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 42 ประดิษฐ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 043,811,842,043,821,300

แฟกซ์ : 043821303

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์

-- advertisement --