-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลรัศมี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลรัศมี

รหัสโรงเรียน : 61100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 9 เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลรัศมี

-- advertisement --