-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลราชเดช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลราชเดช

รหัสโรงเรียน : 10100734

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 107/230-23 ซอย 7 หมู่บ้านฐานทอง 8 สวนสยาม คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-5171759

แฟกซ์ : 02-2753347

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลราชเดช

-- advertisement --