-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร

รหัสโรงเรียน : 50100131

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 33 หมู่ที่ 3 บ้านกาด – แม่วิน บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 053830326

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร

-- advertisement --