-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ

รหัสโรงเรียน : 47100022

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 224 พังโคม-บึงกาฬ คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : 042796042

แฟกซ์ : 042796039

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ

-- advertisement --