-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

รหัสโรงเรียน : 10100723

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 171 บริเวณกองทัพอากาศดอนเมือง พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-5236151 ต่อ 3-1540

แฟกซ์ : 02-5321037

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

-- advertisement --