-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

รหัสโรงเรียน : 90100296

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 669/3 ควนเนียงใน รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074-386538

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวลัยพร

-- advertisement --