โลโก้โรงเรียนอนุบาลวังทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวังทอง

รหัสโรงเรียน : 81100029

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 59 ม.7 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวังทอง