โลโก้โรงเรียนอนุบาลวัชรพล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวัชรพล

รหัสโรงเรียน : 10100060

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 89/699 หมู่ที่ 6 ซอยวัชรพล รามอินทรา ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-5198857-8

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวัชรพล