-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ

รหัสโรงเรียน : 80100218

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 244/8 หมู่ที่ 1 ท่าศาลา-นบพิตำ นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ

-- advertisement --