-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ

รหัสโรงเรียน : 47100019

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 65 หมู่ที่ 16 วาริชนาบ่อ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 042,781,053,099,443,500

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ

-- advertisement --