โลโก้โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์

รหัสโรงเรียน : 10100103

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 1 หมู่บ้านเสรี 1 ซอย 8 รามคำแหง 24 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3145221

แฟกซ์ : 02-7190296

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์