โลโก้โรงเรียนอนุบาลวิมลโรจน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวิมลโรจน์

รหัสโรงเรียน : 10100581

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 90/1 ซอยหมู่บ้านเสรี 5 พระราม 9 ตัดใหม่ สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3143033

แฟกซ์ : 02-7190296

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวิมลโรจน์