-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์

รหัสโรงเรียน : 50100064

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 107/2 หมู่ที่ 5 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 053495657

แฟกซ์ : 053291505

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์

-- advertisement --