-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์

รหัสโรงเรียน : 50100157

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 95/6 ม.2 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์

-- advertisement --